රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ අභිනව ගරු අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා පසුගියදා නාරාහේන්පිට, “නිල මැදුර“ අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී සිය රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

මෙම අවස්ථාවට රාජ්‍ය පරිපාලන හිටපු ලේකම් ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා, ස්වදේශ කටයුතු හිටපු ලේකම් ගාමිණි සෙනෙවිරත්න මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සහභාගී වී සිටියහ.

new-min-01

 

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01

new-min-01