කාර්යක්ෂම රාජ්‍ය සේවයක් ඇති කිරීමේ අරමුණින් ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අභිනවයෙන් ඉදිකරන ලද නාගොඩ, යක්කලමුල්ල සහ නෙළුව නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි වාරිමාර්ග අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022.01.21 දින විවෘත කෙරිණි. ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ඉදිකළ මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි නවීන තාක්ෂණය සමඟ මහජන රාජකාරිය කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට හැකියාව පවතී.
"සෞභාග්‍යමත් ගාලු පුරයක්" යන තේමාව යටතේ මෙම ඉදිකරන ලද වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිලි තුන සඳහා රුපියල් මිලියන 196.6 ක් වැය කර ඇත.

මෙම විවෘත කිරීම් අවස්ථා සඳහා දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ , වැවිලි අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ, වෙරළ සංරක්ෂණ හා පහත් බිම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සම්පත් අතුකෝරල, ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉසුරු දොඩන්ගොඩ යන මහත්වරුන් මෙන්ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් ශාන්ත විරසිංහ මහතා , ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන ) එම්.එන් වන්නිනායක මහතා ඇතුළු අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරින් එක්ව සිටියේය.

21 21

21 21

21