ජාතික ආහාර සුරක්ෂිතතා වැඩසටහන


දිස්ත්‍රික් ප්‍රගති සමාලෝචන වැඩසටහන පුත්තලමේදී ගරු අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් , ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක ප්‍රියන්ත මැතිතුමා සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ සහභාගිත්වයෙන්
මාදම්පේ සමුපකාර ශාලාවේ දී 2022.10.15 දින පැවැත්විණි.

 

1 1

1 1

1 1

1 1

1