රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් රැකියාගත කිරීමේ රජයේ වැඩසටහන යටතේ වසර කාලයක් අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරීන් ලෙස සේවය කළ නවන නිලධාරීන් සියලු දෙනාට ස්ථිර පත්වීම් ලබා දීම අද දින සිදු විය. මෙම වැඩසටහනට සමගාමීට ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාතයාංශයට අනුයුක්ත උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන්ට ස්ථාර පත්වීම් ලබාදීම අමාත්‍යාංශ ලේකම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි. මේ අනුව සංවර්ධන නිලධාරී (III) ලෙස නවක නිලධාරීන් 50 දෙනෙකුට ස්ථිර පත්වීම් ලැබිණි.

රත්නපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නාමාවලියේ නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ලෙස “කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය“ 2021.03.02 දින ජනගත කෙරිණි. රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් මාලනී ලොකුපොතානගම මැතිණියගේ අතින් විවෘත වූ මෙම නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 18 වන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයයි. මෙම කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ජනගත කිරීමට සාපේක්ෂව කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශයේ ප්‍රථම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරිය ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ii වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියක වන පී.ජී.එන්. වීරසූරිය මහත්මිය රාජකාරි භාර ගැනීමද සිදු විය.

වර්ග කිලෝ මීටර් 93.9 ක් වපසරියකින් යුක්ත කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය තුල පවුල් 4108 කට අයත් 14734 ක ජනගහනයක් ජිවත් වන අතර මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 12 කින් යුක්ත වේ. ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 53 කින් යුක්තව තිබු බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය ප්‍රතිශෝදනය කරමින් වසම් 41 ක් හා 12 ක් වශයෙන් වූ බලන්ගොඩ හා කල්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ ද්විත්වය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 2148/28 හා 2019/10/29 දිනැති අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ස්ථාපිත කර ඇත.

රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායිතාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සේවා අවශ්‍යතාවය අනුව යටිනුවර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ල පසුගිය 17 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් විවෘත කරන ලදී. රට හදන සෞභාග්‍යයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුව ගුණාත්මක මහජන සේවාවක් ඇති කිරීම මෙමගින් බලාපොරොත්තු වේ. නවීන තාක්ෂණයට අනුව ඉදිකරන ලද මෙම ගොඩනැගිල්ල සඳහා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ රුපියල් ලක්ෂ 825 ක් වැයවී තිබේ.

ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධුරයට පත්කරන ලද එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මහතා අද (02) පෙරවරුවේ සිය ධුරයෙහි වැඩ භාරගැනීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ නිල මැදුර පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් සමුළුව අද (17)ආරක්ෂක ලේකම් සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. ඒ රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේ දී.

නවතම පුවත්