எங்கள் புதிய கட்டிடத்திற்கு வருகை தரவும்
(14 வது மாடி, "நிலா மெதுரா", எல்விடிகல மாவத்தை நரஹன்பிடா, கொழும்பு- 05)
சுற்றுலா விடுதிகளின் முன்பதிவுக்காக.
0112050332

Circuit bungalows of the Home Affairs Division

 

Sample
அம்பார B-10
Sample
அம்பார C-09
anuradapura
அநுராதபுர
arugambay
அருகம்பை
badulla
பதுளை
batticaloa1
மட்டக்களப்பு - 01
batticaloa2
மட்டக்களப்பு - 02
chillw
சிலாபம்
Deniyaya
சிலாபம்
Sample
காலி( (Bataganwila)
Sample
ஹம்பந்தோட்டை
jafna
யாழ்ப்பானம்
kaluithara
களுத்துறை
Sample
கதரகம
Sample
கதரகம சங்கராமய
Kilinochchiya
Kilinochchiya
Kurunagala
குருநாகல்
Sample
மடு
Sample
மன்னார்
Sample
மாத்தளை
Matara
மாத்தர
Sample
மோனராகலை 01
Sample
மோனராகலை 02
Sample
முல்லைத்தீவூ
Nuwaraeliya
நுவரெலிய
Sample
பல்வேகர
polonnaruwa new
பொலநறுவ (New)
polonnaruwa old
பொலநறுவ (Old)
Puttalam
புத்தளம்
Rathnapura
ரத்னபுர
Thawalama
தவலம
Sample
திருகோணமலை (New)
trinco old
திருகோணமலை (Old)
Sample
வவூனியா
Sample
வாகரை